Listy - linka

Náš tým​

Každý z nás zastává v týmu jinou důležitou roli, ale všichni napříč odděleními se shodneme na tom, že vzdělávání praxí má smysl a na osobní rozvoj není nikdy pozdě.

Naše práce pro univerzitu není takový typ zaměstnání, ve kterém odškrtáváte monotónní dny a vyhlížíte letní dovolenou – práce na UAM je životní styl a naše poslání je poskytovat posluchačům nadstandardní podmínky a podporu. Jsme tu pro vás.

Management

Petr Pacher

Dr., Mgr. et Mgr. Petr Pacher, Ph.D., MBA

Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Se svým týmem se věnuji zejména aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. Smysl života vidím ve vzdělávání lidí pomocí výcviku, díky kterému si zafixují nové znalosti a dovednosti takovým způsobem, aby jim v praxi přinášely žádoucí výsledky.

Studijní oddělení

Tereza Bergr

Tereza Bergr

Na studijním oddělení se starám o to, aby se naši posluchači cítili komfortně a opečovávaní. Studijní oddělení je takovým středobodem univerzity, kde se informace střetávají, mísí a přerozdělují na správné konce. Pro mě osobně je hodně důležité, aby mi práce, kterou dělám, dávala smysl. Na mojí práci mě nejvíce baví ta svoboda, která na vás na univerzitě dýchá ze všech koutů, rychlost, s jakou se zde věci dějí a z toho vyplývající možnost vlastní seberealizace. Díky tomu je potom snadné našim posluchačům dodat co potřebují, aby hladce prošli studiem a dostali vše pro svoji praxi a úspěch.

Poradci pro vzdělávání

Radim Chrást

Radim Chrást

Moje pozice poradce pro vzdělávání mě přivádí do kanceláří manažerů, kteří se chtějí dále rozvíjet, kteří chtějí překročit svůj stín a s naší pomocí se stát nejen úspěšnějšími, ale hlavně také spokojenějšími. Manager by měl být nejen dobrým organizátorem a plánovačem, ale také psychologem. Díky výjimečnému spojení psychologie a managementu pomáháme řídícím pracovníkům rozvíjet jejich osobní kompetence tak, že z jejich rozvoje profitují nejen oni sami ve svém pracovním a osobním životě, ale celá jejich firma.

Vojtěch Kracík

Vojtěch Kracík

Mojí úlohou, jako poradce pro vzdělávání, je přivádět jedince k uvědomění, že osobní růst a práce na sobě je nikdy nekončící proces, a to dle prastarého zákona této země, který říká, že věci buď rostou, nebo upadají. Z mého pohledu je univerzita výcvikové centrum, které pomáhá posluchačům dostat jak sebe, tak firmu, do takové kondice, o které možná ani nevěděli, že je možná. Kdo univerzitu nezná, hlavou mu mohou kroužit pochybnosti. Mou úlohou je mimo jiné i přimět pochybovače, aby si přišli sami ověřit, zda mluvím pravdu a pak se můžeme společně pustit do práce na jejich snech.

Iveta Grošková

Iveta Grošková

Snít je úžasné, ale pouhé snění nás nikam nedostane. Nezaplatí nám to účty a nezajistí úspěch, ani z nás neudělá člověka, kterým chceme být. Naše univerzita je přesně to místo, kde zjistíte, kým jste, jak se můžete seberealizovat, získáte důvěru v sebe a vezmete zodpovědnost do vlastních rukou. A to je také důvod, proč na univerzitě jsem v roli poradce pro vzdělávání. Chci být u zrodu nových osobností lidí, kteří už nechtějí čekat roky, než začnou žít svůj sen.

Rudolf Pustějovský

Rudolf Pustějovský

Profesně se věnuji obchodu a práci s lidmi už skoro 30 let. Mojí prioritou jsou dlouhodobé přátelské vztahy založené na korektním přístupu a vzájemné důvěře. Rád přijímám výzvy a chci za sebou vidět výsledky. Jsem trochu solitér s vlastním názorem, ale umím fungovat i jako týmový hráč a firmu a kolegy mám za nedílnou součást svého života. Mám dlouhodobou vášeň pro vzdělávání a osobní rozvoj a rád se podělím radou s každým, kdo o to stojí. Proto mi role poradce pro vzdělávání dává smysl.

Marketingové oddělení

Pavel Kaplan

Pavel Kaplan

My rádi říkáme, že práce na UAM nám „dává velký smysl“. Neříkáme to jen tak nadarmo a opravdu to tak je. Člověk se má každý den naučit něco nového a přesně tohle se tady děje. Mám na starost oddělení marketingu a podporu obchodu. S mým týmem se snažíme o to, abychom ukázali hodnotu studia na UAM lidem, kteří o studium mají zájem a předávat velmi hodnotný obsah našim posluchačům. V kooperaci s oddělením vývoje vyvíjíme nové produkty, které stále získávají více a více zákazníků.

Katarína Kročilová

Katarína Kročilová

Moja práca na univerzite spočíva v podpore obchodného oddelenia. Snažím sa o to, aby mali naši obchodníci nachystané čerstvé, aktuálne podklady, keď to práve potrebujú na základe ich požiadaviek. Následne ma vie nakopnúť a motivovať, keď mi kolegovia povedia, že sa im vydaril nejaký obchod z podkladov, ktoré som pre nich pripravila.

Studijní trenéři

Blanka Miličková

Blanka Miličková

Zde na univerzitě máme jedinečné oddělení studijních trenérů. Studijní trenér je výjimečná role, která se snaží o maximální přínos pro posluchače. Moje práce spočívá v podpoře, naslouchání a pomoci v osobním rozvoji, tak, aby studium bylo pro každého co nejpřínosnější. Formou speciálně vedených individuálních konzultací přivádím posluchače k uvědomění a praktikování naučených znalostí. Vždycky mě zajímala psychologie a práce s lidmi, a proto je tato práce pro mě nesmírně obohacující.

Petr Zaplatílek

Petr Zaplatílek

Jako vystudovaný učitel jsem měl vždy blízký vztah ke vzdělávání, nicméně až zde na Univerzitě aplikovaného managementu jsem si uvědomil výhody stylu zdejší výuky v maximálním propojení teoretických poznatků s praxí. Práce zde na UAM však rozvíjí nejen posluchače, ale i mě samotného. Neuplyne den, kdy bych při práci s posluchači nebyl obohacen o něco nového. Mým cílem v pozici studijního trenéra je maximální podpora posluchače při praktikování úkolů a uvědomování si svých pokroků.

Oddělení vývoje

Ilona Alenková

Ilona Alenková

Pracuji na oddělení vývoje a tvorby, kde se s mým týmem staráme o skripta a publikace, provádíme korektury a vytváříme obsah tam, kde je jednoduše potřeba. Dále úzce spolupracujeme s oddělením marketingu, kde se podílíme třeba na vytváření online vzdělávání nebo affiliate marketingu. Na mé práci mě nejvíce baví ta různorodost a možnost neustále zkoušet nové věci.

Kateřina Dechetová

Kateřina Dechetová

Jako podpora vývoje pracuji tvořivě. Mou klíčovou činností je tvorba výtahů z prací našich studentů. Ráda se jimi nechávám inspirovat a chci inspirovat i ostatní. Vytahuji tedy to zajímavé z již existujících textů a tvořím nový obsah, který připravuji svým kolegům pro finální podobu. Takto vzejdou například studijní materiály, články nebo podklady pro webináře.

Recepce

Zdeňka Ester Weisová

Zdeňka Ester Weisová

Na pozici vedoucí recepce UAM jsem se dostala náhodou, avšak víme, že náhody neexistují. Proto bych chtěla být podporou týmu, který zde pracuje a vytvořit prostor, do kterého se budou těšit nejen všichni UAM kolegové, ale i studenti a hosté, kteří nás navštíví, aby odcházeli s pocitem, že by se chtěli vrátit. Recepce je srdcem university a moje snaha je, aby bylo zdravé, svěží, pulsující, laskavé a otevřené.

Barbora Lučanová

Barbora Lučanová

Na univerzite je našou prioritou starať sa nie len o našich poslucháčov, ale aj o príjemné pracovné prostredie. Našich poslucháčov vždy vítame s úsmevom a snažíme sa im spríjemniť štúdium na univerzite. Mimo iného zabezpečujeme bezproblémový chod firemného vzdelávania a taktiež to, aby boli všetky požadavky a prosby či už zo strany poslucháčov alebo kolegov splnené.

Napište nám