Náš tým​

Každý z nás zastává v týmu jinou důležitou roli, ale všichni napříč odděleními se shodneme na tom, že vzdělávání praxí má smysl a na osobní rozvoj není nikdy pozdě.

Naše práce pro univerzitu není takový typ zaměstnání, ve kterém odškrtáváte monotónní dny a vyhlížíte letní dovolenou – práce na UAM je životní styl a naše poslání je poskytovat posluchačům nadstandardní podmínky a podporu. Jsme tu pro vás.

Management

Dr., Mgr. et Mgr. Petr Pacher, Ph.D., MBA

Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Se svým týmem se věnuji zejména aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. “Smysl života vidím ve vzdělávání lidí pomocí výcviku, díky kterému si zafixují nové znalosti a dovednosti takovým způsobem, aby jim v praxi přinášely žádoucí výsledky.”

Studijní oddělení

Tereza Bergr

U nás na studijním oddělení se staráme o to, aby se naši posluchači cítili komfortně a opečovávaní. Studijní oddělení je takovým středobodem univerzity, kde se informace střetávají, mísí a přerozdělují na správné konce. Pro mě osobně je hodně důležité, aby mi práce, kterou dělám dávala smysl a přinášela smysl a užitek i ostatním a toho všeho se mi na pozici studijní referentky dostává. Provázíme posluchače vstupním procesem, jsme jim oporou v průběhu studia a nakonec je doprovázíme až k úspěšnému zakončení studijního procesu v podobě promoce. Na mojí práci mě nejvíc baví ta svoboda, která na vás na univerzitě dýchá ze všech koutů, rychlost s jakou se zde věci dějí a z toho vyplývající možnost vlastní seberealizace. V takové konfiguraci je potom snadné našim posluchačům dodat vše co potřebují, aby hladce prošli studiem a dostali od jako univerzity vše to, co potřebují pro svoji praxi a úspěch.

Poradci pro vzdělávání

Radim Chrást

Řídit a vést lidi je práce mnohdy těžší než stát sám u montážní linky a celý den pracovat rukama. Manager by měl být nejen dobrým organizátorem a plánovačem, ale také psychologem. Měl by být tím, který umí lidí nejen vést, motivovat, stmelovat, v určitých situacích však i vyslechnout a poradit. Pokud plánuji a řídím činnost ostatním, musím to ovšem v první řadě umět i u sebe. Každý z nás má ve své práci silnější a slabší stránky. Naše univerzita je zde proto, aby vyjímečným spojením psychologie a managementu pomáhala řídícím pracovníkům nadále rozvíjet svoje osobní kompetence tak, že z jejich rozvoje profitují nejen oni sami ve svém pracovním a osobním životě, ale celá jejich firma. Moje pozice konzultanta pro vzdělávání mě přivádí právě do kanceláří manažerů, kteří se chtějí dále rozvíjet, kteří chtějí překročit svůj stín a s naší pomocí se stát nejen úspěšnějšími, ale hlavně také spokojenějšími.

Vojtěch Kracík

Zdravím tě milý čtenáři těchto řádků. Ptáš se, kdo že tě vlastně zdraví? Jmenuji se Vojta a pokud se setkáváš s univerzitou poprvé, tak jsem s velkou pravděpodobností mezi prvními, koho zde poznáš. Patřím totiž do první linie, která se potkává s novými posluchači. Možná tě napadne otázka „Vojto, ale co je tvou rolí?“ I zde rád odpovím. Mojí úlohou je přivést tě k uvědomění, že osobní růst a práce na sobě je nikdy nekončící proces a to dle prastarého zákona této země, který říká, že věci buď rostou, nebo upadají. Pokud si to uvědomuješ již nyní, máš už teď náskok před ostatními. No a proč zrovna naše univerzita? Protože z mého pohledu je to výcvikové centrum, které ti pomůže dostat sebe, či firmu do takové kondice o které jsi možná ani nevěděl, že je možná. Pokud ti teď hlavou projela pochyba, tak je to v pořádku. Nechci abys mi to nijak ulehčoval. Pojď si sám ověřit, zda mluvím pravdu a pak se můžeme společně pustit do práce na tvých snech.

Iveta Grošková

Snít je úžasné, ale pouhé snění nás nikam nedostane. Nezaplatí nám to účty a nezajistí úspěch, ani z nás neudělá člověka, kterým chceme být. Naše univerzita je přesně to místo, kde zjistíte, kým jste, jak se můžete seberealizovat, získáte důvěru v sebe a vezmete zodpovědnost do vlastních rukou. A to je také důvod, proč na univerzitě jsem. Chci být u zrodu nových osobností lidí, kteří už nechtějí čekat roky, než začnou žít svůj sen.

Rudolf Pustějovský

Profesně se věnuji obchodu a práci s lidmi už skoro 30 let. Mojí prioritou jsou dlouhodobé přátelské vztahy založené na korektním přístupu a vzájemné důvěře. Rád přijímám výzvy a chci za sebou vidět výsledky.
Jsem trochu solitér s vlastním názorem 😊, ale umím fungovat i jako týmový hráč a firmu a kolegy mám za nedílnou součást svého života.
Mám dlouhodobou vášeň pro vzdělávání a osobní rozvoj a rád se podělím radou s každým, kdo o to stojí.

Marketingové oddělení

Pavel Kaplan

My rádi říkáme, že práce na UAM nám „dává velký smysl“. Neříkáme to jen tak nadarmo a opravdu to tak je. Člověk se má každý den naučit něco nového a přesně tohle se tady děje. Mám na starost oddělení marketingu a podporu obchodu. S mým týmem se snažíme o to, abychom ukázali hodnotu studia na UAM lidem, kteří o studium mají zájem a předávat velmi hodnotný obsah našim posluchačům. V kooperaci s oddělením vývoje vyvíjíme nové produkty, které stále získávají více a více zákazníků.

Petra Durcová

Na oddělení marketingu se zabýváme poskytováním kvalitního obsahu všem našim klientům podle jejich individuálních potřeb a adekvátní formou propagace univerzity. Víme, že specifická forma studia na UAM není vhodná a přínosná pro každého, a proto cílíme pouze na klienty, kteří se skutečně chtějí rozvíjet a měnit zaběhnutý, avšak mnohdy neuspokojivý systém, který dnes panuje ve firemním prostředí mnoha společností. Dále sdílíme inspirativní podcasty, zajímavé články, významné události a další novinky které se univerzity týkají.

Katarína Kročilová

Moja práca na univerzite spočíva v podpore obchodného oddelenia. Snažím sa o to, aby mali naši obchodníci nachystané čerstvé, aktuálne podklady, keď to práve potrebujú na základe ich požiadaviek. Následne ma vie nakopnúť a motivovať, keď mi kolegovia povedia, že sa im vydaril nejaký obchod z podkladov, ktoré som pre nich pripravila.

Studijní trenéři

Blanka Miličková

Zde na univerzitě máme jedinečné oddělení studijních trenérů. Studijní trenér je výjimečná role, která se snaží o maximální přínos pro posluchače. Naše práce spočívá v podpoře, naslouchání a pomoci v osobním rozvoji, tak, aby studium bylo pro každého co nejpřínosnější. Formou speciálně vedených individuálních konzultací přivádíme posluchače k uvědomění a praktikování naučených znalostí. Vždycky mě zajímala psychologie a práce s lidmi, a proto je tato práce pro mě nesmírně obohacující.

Petr Zaplatílek

Jako vystudovaný učitel jsem měl vždy blízký vztah ke vzdělávání, nicméně až zde na Univerzitě aplikovaného managementu jsem si uvědomil výhody stylu zdejší výuky v maximálním propojení teoretických poznatků s praxí. Práce zde na UAM však rozvíjí nejen posluchače, ale i mě samotného. Neuplyne den, kdy bych při práci s posluchači nebyl obohacen o něco nového. Mým cílem v pozici studijního trenéra je maximální podpora posluchače při praktikování úkolů a uvědomování si svých pokroků.

Oddělení vývoje

Ilona Alenková

Než jsem přišla do Brna, měla jsem neustále pocit, že mi něco shází. Možnosti, neustálé zlepšování se, lidé a obohacující komunikace s nimi. To mi chybělo, a to vše jsem našla v Brně, a právě na UAM. Pracuji na oddělení vývoje a tvorby, kde se s mým týmem staráme o skripta a publikace, provádíme korektury a vytváříme obsah tam, kde je jednoduše potřeba. Dále úzce spolupracujeme s oddělením marketingu, kde se podílíme třeba na vytváření online vzdělávání nebo affiliate marketingu. Na mé práci mě nejvíce baví ta různorodost a možnost neustále zkoušet nové věci.

Kateřina Dechetová

Jako podpora vývoje pracuji tvořivě; mou klíčovou činností je tvorba výtahů z prací našich studentů. Ráda se jimi nechávám inspirovat a chci inspirovat i ostatní. Vytahuji tedy to zajímavé z již existujících textů a tvořím nový obsah, který připravuji svým kolegům pro finální podobu. Takto vzejdou např. studijní materiály, články nebo podklady pro webináře.

Recepce

Zdeňka Ester Weisová

Vždycky jsem pracovala mezi lidmi a s lidmi. V různých pozicích, na různých místech. Mezi mé dary patří komunikace, tvořivost, empatie. Jsem týmový hráč, který se nebojí výzev, změn ani úkolů, které se mohou zdát těžké. Moje životní krédo je: “To jsem ještě nedělala, to mě bude bavit” (Pipi dlouhá punčocha). Jsem bylinková, kytičková, kamínková. Mám ráda vůně. Dobrou kávu, knihu a kvalitní víno. Do UAM jsem se dostala náhodou, avšak víme, že náhody neexistují. Proto bych chtěla být podporou týmu, který zde pracuje. Vytvořit prostor, do kterého se budete těšit nejen vy, ale i studenti. Hosté, kteří nás navštíví, aby odcházeli s pocitem, že by se chtěli vrátit. Recepce je srdcem university a moje snaha je, aby bylo zdravé, svěží, pulsující, laskavé a otevřené, tak jako já.

Barbora Lučanová

Na univerzite je našou prioritou starať sa nie len o našich poslucháčov, ale aj o príjemné pracovné prostredie. Našich poslucháčov vždy vítame s úsmevom a snažíme sa im spríjemniť štúdium na univerzite. Mimo iného zabezpečujeme bezproblémový chod firemného vzdelávania a taktiež to, aby boli všetky požadavky a prosby či už zo strany poslucháčov alebo kolegov splnené.

Chcete se s námi poradit?