Listy - linka

Marketing pro malé a střední firmy

Kurz se skládá z řady praktických úkolů, jejichž spojením vznikne marketingový plán šitý na míru.

Cílem tohoto kurzu je pochopit roli marketingu ve společnosti, najít pro něj správné místo a vybrat vhodné nástroje podle individuálních potřeb každé společnosti.

Kdo vás kurzem provede?

Ing. Jitka Sládková, Ph.D. se pohybuje v businessu více než 15 let. Pracovala pro významné investory v regionu a po stránce rozvoje podnikání a marketingu pomohla více jak třem desítkám projektů k růstu. Její specialitou jsou vstupy na zahraniční trhy. Založila a 5 let vedla ICT klastr, byla marketingovou ředitelkou Czech ICT Alliance (CzechTrade), působila jako konzultantka v akcelerátoru a je členkou představenstva Technologického parku v Brně. Studovala prestižní EM Lyon ve Francii a vyučuje na několika vysokých školách. Hovoří plynule anglicky a francouzsky, miluje hudbu, je vdaná a má dva syny. 

 

Plán kurzu

První modul kurzu vám blíže přiblíží pojmy marketing, marketingový mix a marketingová komunikace, a to ve vztahu k firmě, pracovníkům a hlavně k zákazníkovi. 

CO VÁS V TOMTO BLOKU ČEKÁ?

 • očekávání od marketingu
 • role marketingu ve firmě
 • zodpovědní pracovníci
 • interní marketingová komunikace a marketingové flow ve firmě
 • marketingový mix a jeho složky
 • zákazník na prvním místě
 • interní zákazník

Ve druhém modulu vám budou představeny nástroje účinné, rychlé a levné segmentace zákazníků, což je klíčový proces pro správné zacílení a úspěšný obchod. 

CO VÁS V TOMTO BLOKU ČEKÁ?

 • segmentace krok za krokem
 • nástroje pro rychlou a low-cost segmentaci
 • update segmentace aneb vím, kdo je můj zákazník
 • formy online marketingu
 • formy offline marketingu
 • nejlepší poměr cena - výkon (online plus offline marketing)

Závěrečný modul se podrobně zabývá marketingovým plánováním, sledováním měřitelných ukazetelů a tím, jak s nimi dále pracovat.

CO VÁS V TOMTO BLOKU ČEKÁ?

 • určení cílů marketingového plánu
 • určení měřitelných ukazatelů
 • vytvoření marketingového plánu 
 • náklady vs. přínosy
 • kritická místa jeho aplikace
 • další rozvoj a synergie

Napište nám