Listy - linka

Management a krizové řízení

aneb Jak zvládnout krizi v organizaci?

Unikátní spojení podporujících aktivit pro organizace – ať už pro ty, které se nějakým způsobem potýkají s mimořádnou událostí či krizí, tak i pro ty, které se krizovým stavům chtějí vyhnout, resp. minimalizovat jejich dopad.

Za dobu téměř 7 let, co jsme trénovali jedny z nejlepších manažerů, ředitelů či představitelů organizací, jsme nyní veškeré znalosti, zkušenosti a dovednosti transformovali do jediného vzdělávacího, podporujícího a inspirativního celku za společného zapojení všech potřebných částí, aby to vám, účastníkům tréninkového programu, přineslo maximum nejen do vašeho profesního života.

Kdo vás provede?

Dr., Mgr. et Mgr. Petr Pacher, Ph.D., MBA

Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Se svým týmem se věnuji zejména aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. “Smysl života vidím ve vzdělávání lidí pomocí výcviku, díky kterému si zafixují nové znalosti a dovednosti takovým způsobem, aby jim v praxi přinášely žádoucí výsledky.”
Budete mít intenzivní podporu lektora v interaktivní podobě skupinových tréninků.
Petr Pacher
Petr Pacher

Osobní trenér

Jsme tady pro bezproblémový průběh studia našich posluchačů. Trenér vám zajistí dostatečnou míru praktikování, které bude vědomé. Trenér prochází s posluchačem veškeré jeho úkoly, práce a výsledky, díky čemuž si posluchač zažije dané situace opakovaně a získané dovednosti pro něj budou hodnotnější. Vzhledem k vytíženosti posluchačů je tady trenér proto, aby posluchačům vyšel trenér co nejvíce vstříc a usnadnil a maximalizoval jejich cestu osobnostním a profesním rozvojem.

Budete mít intenzivní podporu osobního trenéra na ryze individuální úrovni.
Trenéři

Co bude výsledkem?

 • Budete rozumět všem potřebným pojmům pro zorganizování jakékoliv organizace.
 • Naučíte se rozpoznat jaký typ manažerského přístupu vaše organizace v dané chvíli skutečně potřebuje.
 • Naučíte se do organizace implementovat všechny potřebné metody a techniky autentickým způsobem, aby vaše organizace či tým skutečně prosperovaly.
 • Odtrénujete si všechno v bezpečném a inspirativním prostředí pod dohledem zkušených praktiků, abyste na reálnou praxi byli skutečně připravení.
 • Zvládnete jak ty obvyklé situace i přesto, že bývají náročné, tak i ty mimořádné či krizové situace nejlépe, jak budete v dané chvíli schopni za skupinové i individuální podpory odborníků.

Pro koho je to určeno?

 • Manažerům a vedoucím všech úrovní řízení.

Obsah studia

 • Základní manažerská terminologie, způsoby socioekonomického myšlení lidí, typy přístupů k lidem v souladu s jejich osobnostním nastavením i kompetentností.
 • Způsoby správného organizování přesně postavené na váš typ organizace (korporace, nadace, MLM).
 • Sledování výsledků jak manažerským, tak i ekonomickým způsobem a řízení organizace na dálku.
 • Správné a účinné nastavování KPI a BSc včetně vyhodnocování výsledků v návaznosti na kondici organizace.
 • Krizové řízení přesně odpovídající aktuálním potřebám organizace se zohledněným okolního prostředí.
 • Vedení podporujících i korektivních rozhovorů s lidmi.

Forma studia

 • Každý účastník před workshopem dostane dotazník, abychom maximálně individualizovali formu a aby si skutečně odnesl co nejvíce. Výsledky mu budou interpretovány odborníkem.
 • Interaktivní online výuka v rozsahu asi 10 hodin doplněná publikací obsahující nejhodnotnější podněty účinné pro přípravu na praxi včetně dalších doplňků (autentická sdílení úspěšných, kteří se potýkali se stejnou či podobnou tematikou a úspěšně ji zvládli).
 • Budete prokládat teorii s praxí, konkrétními příklady a tréninkovými situacemi, abyste si to maximálně užili a do praktického života si odnesli skutečně vše potřebné.
 • Budete se setkávat v malých skupinkách, kde se budete inspirovat od ostatních, kteří řeší obdobné situace jako vy sami.
 • Intenzivní podpora Trenéra po celou dobu výcviku v rozsahu 10 hodin.
 • Pravidelné webináře v malých skupinách po celou dobu výcviku.
 • Možnost okamžitého dotazování a řešení potřeb (online či telefonicky) zajištěného odborníky z praxe.
 • Délka výcviku je asi 5 měsíců a úspěšný absolvent obdrží certifikát.

Zajímá vás více informací?

Zanechte prosím kontakt, obratem se vám ozve odborný konzultant.