Just grow, BBA

NOVÁ DIMENZE VZDĚLÁVÁNÍ

Celý život je o komunikaci a vyjednávání, kdy každý chce dosáhnout svého.

Chcete posílit svou osobnost a dokázat vystoupit z davu? Jestli vám nechybí odvaha klást si vyšší cíle a nebojíte se překonávat výzvy, které vás posílí, tak jste horkými kandidáty do vzdělávání JUST GROW. Pokud je vašim cílem na sobě pracovat a rozvíjet se jak po osobní, tak profesní stránce, pokračujte a podívejte se, co vám můžeme nabídnout.

Celý život je o komunikaci a vyjednávání, kdy každý chce dosáhnout svého.

Chcete posílit svou osobnost a dokázat vystoupit z davu? Jestli vám nechybí odvaha klást si vyšší cíle a nebojíte se překonávat výzvy, které vás posílí, tak jste horkými kandidáty do vzdělávání JUST GROW. Pokud je vašim cílem na sobě pracovat a rozvíjet se jak po osobní, tak profesní stránce, pokračujte a podívejte se, co vám můžeme nabídnout.

 

 

1
měsíců

plných podpory a hodnoty

1 %
posluchačů

bylo se studiem spokojeno

1
posluchačů

absolvovalo

1 %
posluchačů

dosáhlo navýšení příjmu

Jak to probíhá?

Nejdříve vás čeká psychologická diagnostika, díky které vám vytvoříme takový studijní plán, který se zaměří na vaše potřeby.

V rámci studia vypisujeme kvartálně všechny bloky a doporučíme vám, v jakém pořadí pro vás bude studium nejefektivnější. Dohromady absolvujete minimálně 9 setkání.

Studium se skládá ze šesti studijních bloků, které jsou sestavené tak, aby vám poskytly všechny dovednosti k tomu, abyste se dokázali prosadit a vždy docílit svého.

Studium probíhá 18 měsíců a je obohacené o networking, setkávání s významnými osobnostmi, zásobu inspirace ve facebookové skupině a mnoho dalšího.

Po úspěšném absolvování studia a napsání závěrečné práce vás čekají slavnostní promoce a ke všem novým a cenným znalostem a zkušenostem, které během studia získáte, obdržíte i profesní titul BBA.

Kdo vás provede?

Studiem vás provedou naši kvalifikovaní lektoři Petr Pacher a Tomáš Hrbáček,  kteří mají cenné zkušenosti z praxe.​

​Díky spolupráci s partnerskou společností Život jako hra můžete během studia využít také služby profesionálních koučů s mnohaletými zkušenostmi, jejichž heslem je "Měníme přístup lidí k životu aby mohli žít to, co chtějí" – není součástí balíčku.

Studijní bloky

Uchazeč vyplňuje baterii osobnostních testů, které odhalí jeho osobnost, motivaci ke studiu a další charakteristiky jeho osobnosti. Na základě těchto testů je spuštěn proces diagnostiky, kdy v první fázi testy vyhodnocuje zkušený a školený diagnostik/psycholog, který výsledky testů shrne v diagnostické zprávě, která je zasílána uchazeči a také nezaujatému psychologovi – tím se spouští druhá fáze.

 

Psycholog si sjedná s uchazečem buď osobní schůzku nebo setkání prostřednictvím Skype, kde se probírá především motivace uchazeče a jeho cíle. Pohovor trvá přibližně hodinu.

 

Psycholog poté setkání shrne v psychologické zprávě, která je zaslána uchazeči a na jejímž základě je uchazeč přijat/nepřijat do studia.

- Identita a role
- Transakční analýza
- Koncentrační cvičení
- Ego-obranné mechanismy
- Emoce a potřeby

POSLECHNĚTE SI PODCAST O CESTĚ K SILNÉ OSOBNOSTI

- Prosté vnímání a nesouzení
- Vlastní pozorování
- Sdílení emocí
- Potvrzení a ztotožnění
- Aktivní naslouchání

POSLECHNĚTE SI PODCAST O SEBEROZVOJI JIŽ BĚHEM STUDIA

- Porozumění a důvěra
- Zdravý a nezdravý vztah
- Asertivita
- Zlom v loajalitě

POSLECHNĚTE SI PODCAST O POSOUVÁNÍ HRANIC KOMFORTNÍ ZÓNY

- Obvyklý vyjednávací proces
- Identifikace mého klienta
- Získat druhého pro osobní jednání
- Technika nevyřčených otázek
- Vyjednávání skrze zájmy a pozice
- BATNA
- Pravidla a elementy vyjednávání
- Zvládání argumentačních výzev
- Manipulace a obrana proti ní
- Umění přednášet a prezentovat

POSLECHNĚTE SI PODCAST O VNITŘNÍ HODNOTĚ A IDENTITĚ

- Facebook
- LinkedIn
- Instagram
- Jak dělat networking
- Prezentace na networkingových akcích

POSLECHNĚTE SI PODCAST O TOM, JAKÉ TO JE BÝT TVÁŘÍ FIRMY

- Cross/Up selling
- Vlastní klub/networking skupina
- Prorůstání se do sociální sféry klientů a jejich přátel

POSLECHNĚTE SI PODCAST O TOM, PROČ JE DŮLEŽITÉ UMĚT VYJEDNÁVAT

Na konci studia každý posluchač sepíše závěrečnou práci, která je shrnutím jeho příběhu s uvedením osobních a profesních změn, úspěchů i neúspěchů. Práce je vlastním vyprávěním posluchače a shrnutím všeho, co se naučil za nové znalosti, dovednosti a jaké získal hodnotné zkušenosti. Práci píše formou eseje, kterou obhajuje. Poté následuje promoce a absolvent získá profesní titul BBA, který vystavuje mateřská univerzita v USA včetně mezinárodní notářské doložky, aby mohl prokázat platnost ve 186 zemích světa.

Udělovaný titul: BBA

Délka studia: 18 měsíců (možnost 1krát přerušit, maximálně na 6 měsíců)

Chcete se s námi poradit?