Listy - linka

Just grow, BBA

Chcete se stát úspěšným obchodníkem?

Pokud se živíte obchodem, komunikací, vyjednáváním, ovlivňováním a chcete se stát mistrem ve vytváření prospěšných dohod a vztahů a dlouhodobě prosperovat, je vzdělávací program Just Grow, BBA přímo pro vás. Získejte titul BBA a staňte se mistry obchodu.

Studují u nás

- JULI Moterenwerk
- AstraMotor
- BOSCH
- SIEMENS
- ESB Rozvaděče

- Iresoft
- FlowMon
- Netcope
- Software Development Europe
- IT studio

- Broker Trust
- Datalife
- Prosperity Finance Service
- Freedom Financial Services
- TKW Premium
- PFP
- Partners
-Optimal Energy

- Remax
- Century 21

- BV Technika
- GENAgro

- Coachville
- BDO

Proč studovat Just Grow a získat titul BBA právě u nás?

Just Grow - bublina

NEZBYTNĚ NUTNÁ TEORIE.

Just Grow - ruce

Výcvik všech dovedností obchodníka.

Just Grow - koruna

Individuální přístup.

Just Grow - drak
Just Grow - stopa

Praktikování přímo ve vaší profesi.

Just Grow - oko

Objektivní sledování rozvoje kompetencí a osobnosti.

Just Grow - draci

Lektoři z praxe.

Využíváme léta zkušeností a stovky trénovaných posluchačů. Revoluce vzdělávací programu JUST GROW spočívá v tom, že kombinuje  online vzdělávání s osobním setkáváním na praktických workshopech,  kde máte prostor pro trénink toho, co jste nastudovali díky online výuce.

1
měsíců

plných podpory a hodnoty

1 %
posluchačů

bylo se studiem spokojeno

1
posluchačů

absolvovalo

1 %
posluchačů

dosáhlo navýšení příjmu

Jak to probíhá?

 • Studium trvá 12 měsíců. Nejprve vás čeká diagnostika, díky které vám budeme schopni říct, na jaké oblasti se potřebujete zaměřit více či méně.
 • Pak přichází na řadu samotné studium, které bude probíhat on-line formou, kde bude dostupná veškerá potřebná teorie.
 • Dále se jednou za měsíc potkáte s lektorem na praktické výuce, kde budete trénovat a zlepšovat své schopnosti a dovednosti. A k tomu vám bude každý měsíc k dispozici váš osobní kouč.
 • Poslední 2 měsíce studia budete mít prostor na psaní závěrečné, disertační, práce. Pak zbývají už jen promoce, diplom a titul BBA.

Kdo vás provede?

 • Studiem vás provedou kvalifikování lektoři z praxe. Jedním z nich je Petr Pacher, který je mimo jiných rolí, právě obchodníkem. Vyjednává, ovlivňuje, přesvědčuje a argumentuje s ostatními, a to již řadu let. Díky rozsáhlé praxi se stal lektorem a trenérem obchodníků a může trénovat právě vás.
 • Dalším lektorem je také Jana Rašková, vyučující 5. blok, ve kterém vám ukáže, jak vyniknout mezi ostatními offline i online!

 • Na studium nebudete sami. Součástí Just Grow je totiž i váš osobní kouč, který vám bude během studia oporou. Od samotného začátku až po úspěšné promování a získání diplomu a titulu.

Plán studia

 • Uchazeč vyplňuje baterii osobnostních testů, které odhalí jeho osobnost, motivaci ke studiu a další charakteristiky jeho osobnosti.
 • Na základě těchto testů je spuštěn proces diagnostiky, kdy v první fázi testy vyhodnocuje zkušený a školený diagnostik/psycholog, který výsledky testů shrne v diagnostické zprávě, která je zasílána uchazeči a také nezaujatému psychologovi – tím se spouští druhá fáze.
 • Psycholog si sjedná s uchazečem buď osobní schůzku nebo setkání prostřednictvím Skype, kde se probírá především motivace uchazeče a jeho cíle. Pohovor trvá přibližně hodinu.
 • Psycholog poté setkání shrne v psychologické zprávě, která je zaslána uchazeči a na jejímž základě je uchazeč přijat/nepřijat do studia.

 • Jako obchodníci potřebujete mít silnou identitu, abyste ustáli četná odmítnutí, nepřízně osudu, nepříjemné klienty, náročné situace a mnohé další situace, které vás mohou omezit či zbrzdit v orientaci na výsledek. A vy potřebujete být orientovaní na to, abyste uzavírali obchody tak moc i tak často, jak je to jen možné.

  Proto se budete zabývat nejprve identitou a rolemi, koncentračním cvičením, emocemi a potřebami, transakční analýzou a ego-obrannými mechanismy. Bez osobnostního rozvoje se těžce přechází k tomu profesnímu.

 • Jako obchodník se potřebujete dostat ke klientovi. Respektive do jeho hlavy a pocitů. A to z prostých důvodů – abyste uměli vidět svět jeho očima a dokázali rozumět tomu, co potřebuje, jak se cítí, čeho se bojí a jak s ním komunikovat.

  V této části studia se tedy zaměříte na vnímání druhých a komunikaci. Konkrétně konstruktivní (nenásilnou) komunikaci, do které patří vlastní pozorování, sdílení emocí, potvrzení a ztotožnění a aktivní naslouchání.

 • Naučíte se vytvářet nejen velmi zdravé a příjemné vztahy jak s klienty, tak i s lidmi kolem vás. Témata jako rovnice vztahu, porozumění, důvěra, zdravý a nezdravý vztah, se vám budou hodit i na osobní úrovni vztahů.

 • Pokud s klientem navážete dobrý vztah a uděláte na něj dobrý dojem, může se z vašeho vztahu rozvinout obchodní přátelství, které vám bude plodit další klienty.

 • Zde se zaměříte již na profesní rozvoj. Specificky na vašeho klienta, definujete si ho, zjistíte, kde a jak ho lovit, zaujmout a pozvat na schůzku. Dále si stanovíte BATNU a naučíte zvládat námitky typu „to je příliš drahé“, „s tímto mám špatnou zkušenost“ a další. Jednoduše – zde se naučíte vše potřebné, abyste uměli potenciálnímu klientovi prodat to, co skutečně potřebuje a bude pro něj mít opravdovou hodnotu.

 • V této části studia vás čeká i oblast prezentování a přednášení, která opět zvýší vaše komunikační a prezentační dovednosti a posune vás blíž k následujícímu bloku.

 • Plynule navážete na předchozí část – prezentování. Jen nyní se zaměříte na prezentaci na sociálních sítích a networkingových akcích.

 • Sociální sítě jako Facebook, Instagram a LinkedIn mohou skrývat vaši cílovou skupinu, vaše potenciální klienty, a vy se naučíte, jak se zde prezentovat a komunikovat, aby vám to rozšiřovalo síť vašich klientů. Networkingové akce jsou tu zase od toho, aby se setkávali různí lidé z různých oblastí a uzavírala se společenství, obchody a vznikala obchodní přátelství.

 • Naučíte se vytvářet s klienty takové vztahy, které vám umožní prorůstat se do sociální sféry svých klientů a jejich přátel a získávat tak další klienty a obchodní přátelství.

 • Zabývat se budete i tématem cross/up selling. 

 • Na konci studia každý posluchač sepíše závěrečnou práci, která je shrnutím jeho příběhu s uvedením osobních a profesních změn, úspěchů i neúspěchů.
 • Práce je vlastním vyprávěním posluchače a shrnutím všeho, co se naučil za nové znalosti, dovednosti a jaké získal hodnotné zkušenosti.
 • Práci píše formou eseje, kterou obhajuje. Poté následuje promoce a absolvent získá profesní titul BBA, který vystavuje mateřská univerzita v USA včetně mezinárodní notářské doložky, aby mohl prokázat platnost ve 186 zemích světa.
 • Udělovaný titul: BBA
 • Délka studia: 12 měsíců (možnost 1krát přerušit, maximálně na 6 měsíců)

Napište nám