Listy - linka

Finační a ekonomické řízení

Co by měl vědět každý, než začně podnikat?

Začínáte podnikat a nevíte si rady s financemi a ekonomickým řízením?

Jsou pro vás tyto věci španělskou vesnicí? Nevadí! 

Kurz Finanční a ekonomické řízení vás provede veškerými podstatnými základy, které by vám neměly chybět při začátcích vašeho podnikání.

Kdo vás kurzem provede?

Jsem expertem v oblasti podnikových procesů, finančního řízení a manažerského účetnictví. Zabývám se evropskými dotacemi. Své zkušenosti předávám formou školení, koučování i zapojení do programů pro začínající podnikatelky.
Vystudovala jsem vysokou školu zemědělskou v Brně a v 90. letech pracovala v bankovním sektoru. Od roku 2005 jsem členem představenstva a CEO ve společnosti ECONOMY RATING a.s., která poskytuje poradenství malým, středním i velkým podnikům a nabízí služby a řešení komplexně v oblasti evropských dotací, firemní ekonomiky, strategie, řízení procesů a řízení lidských zdrojů.
V roce 2015 jsem navíc dokončila čtyřsemestrální specializační studium Oceňování podniku/obchodního závodu. 

Plán kurzu

Výuka bude nastavena tak, aby byla právní problematika k pochopení pro ty, kteří dosud neměli se vzděláním v právních oblastech žádné zkušenosti. Pokud bude v průběhu zjištěno, že se někteří posluchači v právu orientují, bude to zohledněno při zadání samostatného domácího úkolu. Cílem výuky je naučit posluchače vyřešit základní právní problematiku ve vlastní společnosti, případně rozpoznat, kdy je vhodné oslovit advokáta a jakým způsobem s ním spolupracovat.

Co je vlastně cílem podnikání, co je to takový podnik a také vstoupíte do vod účetnictví.

Co vás čeká?

 • Co je cílem podnikání?
 • Podnik a zainteresované strany
 • Typy podniků/závodů
 • Životní cyklus podniku/závodu
 • Význam účetnictví pro řízení
 • Výstupy z účetnictví
 • Profese poradců (Kategorie skupin ÚJ (§ 1c)
 • Podstata podvojného účetnictví
 • Rozvaha

1. krok

Na druhém setkání se zaměříte na účty, výkaz zisk a ztrátu, náklady, výnosy, ale třeba také cash flow.

Co vás čeká?

 • Rozvaha – opakování
 • Co je to účet?
 • Rozvahové účty
 • Účtové třídy
 • Výsledkové účty, výsledovka
 • Výkaz zisku a ztráty
 • Členění nákladů
 • Členění výnosů
 • Hospodářský výsledek
 • Úrovně rozdělení zisku
 • Cash flow
 • Vazby mezi výkazy

2. krok

individuální 1,5 hodinová konzultace

Lektorka s každým účastníkem kurzu má vyhrazených 1,5 hodiny pro maximální individuální péči.

3. krok

Po skončení kurzu účastník získá osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Kurz je vedený formou online výuky.

Cena: 5.999,- Kč (bez DPH)

Napište nám