Finační a ekonomické řízení

Co by měl vědět každý, než začně podnikat?

Začínáte podnikat a nevíte si rady s financemi a ekonomickým řízením?

Jsou pro vás tyto věci španělskou vesnicí? Nevadí! 

Kurz Finanční a ekonomické řízení vás provede veškerými podstatnými základy, které by vám neměly chybět při začátcích vašeho podnikání.

Kdo vás kurzem provede?

Jsem expertem v oblasti podnikových procesů, finančního řízení a manažerského účetnictví. Zabývám se evropskými dotacemi. Své zkušenosti předávám formou školení, koučování i zapojení do programů pro začínající podnikatelky.
Vystudovala jsem vysokou školu zemědělskou v Brně a v 90. letech pracovala v bankovním sektoru. Od roku 2005 jsem členem představenstva a CEO ve společnosti ECONOMY RATING a.s., která poskytuje poradenství malým, středním i velkým podnikům a nabízí služby a řešení komplexně v oblasti evropských dotací, firemní ekonomiky, strategie, řízení procesů a řízení lidských zdrojů.
V roce 2015 jsem navíc dokončila čtyřsemestrální specializační studium Oceňování podniku/obchodního závodu. 

Plán kurzu

Co vás čeká?

 • Co je cílem podnikání?

 • Podnik a zainteresované strany

 • Typy podniků/závodů

 • Životní cyklus podniku/závodu

 • Význam účetnictví pro řízení

 • Výstupy z účetnictví

 • Profese poradců (Kategorie skupin ÚJ (§ 1c)

 • Podstata podvojného účetnictví

 • Rozvaha

Co vás čeká?

 • Rozvaha – opakování
 • Co je to účet?
 • Rozvahové účty
 • Účtové trídy
 • Výsledkové účty, výsledovka
 • Výkaz zisku a ztráty
 • Členění nákladů
 • Členění výnosů
 • Hospodářský výsledek
 • Úrovně rozdělení zisku
 • Cash flow
 • Vazby mezi výkazy

Lektorka s každým účastníkem kurzu má vyhrazených 1,5 hodiny pro maximální individuální péči.

Další informace​

Po skončení kurzu účastník získá osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Kurz je vedený formou online výuky.

Cena: 5.999,- Kč (bez DPH)

Chcete se s námi poradit?