Excelentní Finanční Konzultant, MBA

Staňte se špičkou v oblasti financí

Jedinečné spojení

Výjimečnost tohoto vzdělávacího programu spočívá v jedinečném spojení University of Applied Management, která je jedničkou v oblasti profesního vzdělávání, a expertů na finanční poradenství ze společnosti Freedom Financial Services, kteří mají více než 25leté zkušenosti na českém finančním trhu.

Pro koho je studium určeno?

Tento obor je určen všem, kteří jsou odhodláni získat odborné a obchodní znalosti a dovednosti a začít působit (podnikat) v oblasti správy privátních financí a ostatních služeb spojených s poskytováním poradenství v této oblasti.

Cíl studia

Cílem studia tohoto oboru je připravit absolventy na výkon povolání privátního bankéře či privátního finančního poradce, a to jak z pohledu získání potřebných odborných znalostí (hard skills) tak i obchodních dovedností (soft skills). To vše podpořeno dostatečným praktikováním získaných znalostí přímo v praxi prostřednictvím jednoho z vedoucích poskytovatelů služeb správy privátních financí v ČR.

Absolvent by měl být schopen již během studia postupně zvládat jednotlivé části práce privátního poradce na juniorské pozici a postupně pod dohledem studijního trenéra (senior poradce) být schopen v reálné praxi dosahovat konkrétních výsledků. Ty by mu měly již během studia přinést příjmy ve výši, která minimálně uhradí náklady spojené se studiem.

Chcete se s námi poradit?