Listy - linka

Akreditace​

University of Applied Management poskytuje vzdělávání podle nejvyšších standardů akreditované výuky, u které je vyžadováno okamžité převedení do praxe.​

Univerzita je akreditována na mezinárodní úrovni pro výuku profesních manažerských programů v oblasti managementu a leadershipu, pomocí psychologického výcviku, praktické výuky s osobní účastí a kombinace individuálního, skupinového a distančního on-line vzdělávání. Dále je Univerzita akreditována evropskou a americkou akreditační institucí pro postgraduální vzdělávání. V USA Univerzita spolupracuje s největší institucí pro vzdělávání koučů, Coachville, univerzitním konsorciem Ashley a University of People, který celosvětově dohromady vzdělává více než 2.500.000 studentů. V ČR Univerzita spolupracuje s Akademií věd a RHK.

 • International Board logo

  INTERNATIONAL BOARD FOR ACCREDITATION AND CERTIFICATION OF EDUCATION
  (Mezinárodní výbor pro akreditace a certifikace ve vzdělávání)

  IBACE akredituje instituce vyššího vzdělávání. Primárním cílem je vytvořit a udržovat vysoké úrovně vzdělávání a etické obchodní praktiky mezi jeho akreditovanými institucemi. IBACE ACCSC byla založena v roce 1965 jako Akreditační komise National Association of Trade odborných škol (NATTS). V roce 1967 komise obdržela uznání od US Ministerstva školství jako nezisková, nezávislá akreditační agentura, která potvrzuje stav Komise jako spolehlivý orgán pro vytvoření vzdělávacích standardů.

 • eaboe logo

  EUROPEAN ACCREDITATION BOARD FOR ONLINE EDUCATION
  (Evropský akreditační výbor pro on-line vzdělávání)

  EABOE je nezávislá, nezisková organizace na členské bázi, věnující se povolení všech akademických institucí v evropských zemích. Jeho cílem je podporovat efektivní vzdělávací praxi ve školách a univerzitách.

 • GABDE logo

  GLOBAL ACCREDITATION BOARD FOR DISTANCE EDUCATION
  (Globální akreditační rada distančního vzdělávání)

  GABDE je celosvětově uznávanou akreditační asociací, která se oddala poskytování akreditací akademickým institucím včetně, školám a univerzitám a odborným ústavům založených ve Spojených státech a Kanadě. Na svých pracovištích podporuje a vyhodnocuje kvalitu procesů zajišťování v různých akademických institucích s cílem zajistit akademické kvality. GABDE pracuje na budování sítě akreditovaných institucí, které poskytují mezinárodní standardy vzdělávání. GABDE povzbuzuje školy a univerzity kriticky zhodnotit své vize, strategie, priority, vedení, programy a zdroje, aby se zvýšila jejich úroveň vzdělání.

 • Bílé listy - věnec

  Z Českých institucí a autorit naplňujeme zákonné předpoklady a normy dané MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY a MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY v programu "Kurz pro prodejce vyhrazených léčiv".

Napište nám