Absolventi 2019

Gratulujeme vám, jsme na vás všechny opravdu hrdí

Byli jsme s nimi od prvních krůčků a podporovali je na jejich cestě, kterou zakončili 22. 2. 2019 slavnostními promocemi. Lektoři, kteří mají během studia k posluchačům, dnes již úspěšným, absolvenům, úplně nejblíže, pronesli ke každému ze srdce pár slov a díky tomu se celá promoce nesla ve velmi přátelském a osobním duchu.

Po celou dobu byl k dispozici kameraman i fotograf, kteří zachytili neopakovatelné okamžiky a uchovali tak vzpomínky na tento významný den.

Milada Alexandrou

Hodnocení lektora

Absolventka, který vystudovala doktorské studium ve ztížených podmínkách. Všechno, co bylo předmětem studia, musela studovat na dálku. Žije totiž na Kypru. Dále na Kypru podniká, tedy její praktikování bylo spojené s překonáváním multikulturních obtíží teritoria, kde se stýká křesťanství a islám. Její podnikání je v oblasti zdravotnictví. Má lékařskou službu, rychlou záchrannou službu a pečovatelskou firmu. Již během studia vykazovala, jak úspěšně propojuje teorii s praxí.

Jan Fiala ​

Hodnocení lektora

Když jsme se poznali, tak byl teprve v začátku své obchodnické kariéry. Za celou dobu našeho studia ušel obrovský kus cesty a dnes je to člověk, který má tak napráskaný diář schůzkami, že je obtížné jej zastihnout.

Patrik Herout

Hodnocení lektora

Člověk, kterého si velmi vážím, obrovský bojovník, který ve své práci musel překonat opravdu spoustu překážek a o to cennější je výsledek jeho snažení, které vyústilo právě dnešním dnem.

Tomáš Hrbáček

Hodnocení lektora

Absolvent bakalářského studia, muzikant, skvělý obchodník. Již během studia jevil nadprůměrné předpoklady pro úspěch. Ten také přišel záhy. Se skončením studia přinášel organizaci, ve které pracoval a stále pracuje, dvojnásobné obraty. Nyní již jeho studium skončilo a přináší obraty trojnásobné. Jeho výsledky jsou vynikající, a navíc má sám zájem na tom, aby předával dál svoje nabyté dovednosti a zkušenosti, tedy se nyní stává lektorem Univerzity.

Karel Kouřil

Hodnocení lektora

Další absolvent do síně slávy. I on je vyučující na Vysokém učení technickém. Také je praktik. Během studia se výrazně posunul nejen v aplikované psychologii, ale také v podnikatelské rovině.

Eva Vajdová

Hodnocení lektora

Absolventka. Obchodnice. Konzultantka. Již během studia měla skvělá uvědomění a praktikovala se skvělými výsledky.

Jiří Marek

Hodnocení lektora

Absolvent patřící do síně slávy Univerzity. Je tělem i duší technik, učí na Vysokém učení technickém, přitom je velký praktik. Velmi si jej vážím, protože se rozhodl pro nelehkou cestu. Přidat ke své technické orientaci i novou odbornost. Aplikovanou psychologii v profesním prostředí. Zpracoval na to nejen skvělou disertační práci, ale také hodně praktikoval poznatky ze studia jak v profesním, tak i osobním životě.

Michaela Píšková

Hodnocení lektora

Absolventka, se kterou byla radost spolupracovat. Začala studovat profesní magisterské studium v podstatě poté, co dokončila vysokou školu. Byla přímo hozená do praxe, ve které se uchytila. Všechny poznatky ze studia, znalosti i dovednosti používala a denně používá pro rozvoj psychologické společnosti v komerčním prostředí, což vůbec není snadné podnikatelské prostředí

Michal Plotěný

Hodnocení lektora

Absolvent, který neměl snadné praktikování. V průběhu studia přešel z jedné společnosti do druhé, kde v podstatě začínal od začátku. Na chvíli studium přerušil, a o to radostnější bylo, že se vrátil, aby jej dokončil a precizně popsal v disertační práci napoleonskou cestu, tedy od vojáka až k pozici generála.

Daniel Slavík

Hodnocení lektora

Absolvent, který měl během studia náročné období jak v pracovním, tak i osobním životě. Všechno zvládl, a ještě se osobnostně velmi precizoval. Udělal na sobě kus práce.

Jaroslav Stehlík

Hodnocení lektora

Absolvent, který se během studia vypracoval z obchodně-konzultantské role do role pozicované v managementu společnosti. Dnes je klíčovou součástí top-managementu společnosti a řídí změny.

Petr Škarpa

Hodnocení lektora

Člověk s obrovským srdcem, s obrovskou pílí a nasazením, se kterým studoval bakalářský program. Je to člověk, který již po několika setkáních dokázal znásobit své výsledky

Milada Alexandrou

Hodnocení lektora

Absolventka, který vystudovala doktorské studium ve ztížených podmínkách. Všechno, co bylo předmětem studia, musela studovat na dálku. Žije totiž na Kypru. Dále na Kypru podniká, tedy její praktikování bylo spojené s překonáváním multikulturních obtíží teritoria, kde se stýká křesťanství a islám. Její podnikání je v oblasti zdravotnictví. Má lékařskou službu, rychlou záchrannou službu a pečovatelskou firmu. Již během studia vykazovala, jak úspěšně propojuje teorii s praxí.

Jan Fiala ​

Hodnocení lektora

Když jsme se poznali, tak byl teprve v začátku své obchodnické kariéry. Za celou dobu našeho studia ušel obrovský kus cesty a dnes je to člověk, který má tak napráskaný diář schůzkami, že je obtížné jej zastihnout.

Patrik Herout

Hodnocení lektora

Člověk, kterého si velmi vážím, obrovský bojovník, který ve své práci musel překonat opravdu spoustu překážek a o to cennější je výsledek jeho snažení, které vyústilo právě dnešním dnem.

Eva Vajdová

Hodnocení lektora

Absolventka. Obchodnice. Konzultantka. Již během studia měla skvělá uvědomění a praktikovala se skvělými výsledky.

Tomáš Hrbáček

Hodnocení lektora

Absolvent bakalářského studia, muzikant, skvělý obchodník. Již během studia jevil nadprůměrné předpoklady pro úspěch. Ten také přišel záhy. Se skončením studia přinášel organizaci, ve které pracoval a stále pracuje, dvojnásobné obraty. Nyní již jeho studium skončilo a přináší obraty trojnásobné. Jeho výsledky jsou vynikající, a navíc má sám zájem na tom, aby předával dál svoje nabyté dovednosti a zkušenosti, tedy se nyní stává lektorem Univerzity.

Karel Kouřil

Hodnocení lektora

Další absolvent do síně slávy. I on je vyučující na Vysokém učení technickém. Také je praktik. Během studia se výrazně posunul nejen v aplikované psychologii, ale také v podnikatelské rovině.

Jiří Marek

Hodnocení lektora

Absolvent patřící do síně slávy Univerzity. Je tělem i duší technik, učí na Vysokém učení technickém, přitom je velký praktik. Velmi si jej vážím, protože se rozhodl pro nelehkou cestu. Přidat ke své technické orientaci i novou odbornost. Aplikovanou psychologii v profesním prostředí. Zpracoval na to nejen skvělou disertační práci, ale také hodně praktikoval poznatky ze studia jak v profesním, tak i osobním životě.

Michaela Píšková

Hodnocení lektora

Absolventka, se kterou byla radost spolupracovat. Začala studovat profesní magisterské studium v podstatě poté, co dokončila vysokou školu. Byla přímo hozená do praxe, ve které se uchytila. Všechny poznatky ze studia, znalosti i dovednosti používala a denně používá pro rozvoj psychologické společnosti v komerčním prostředí, což vůbec není snadné podnikatelské prostředí

Michal Plotěný

Hodnocení lektora

Absolvent, který neměl snadné praktikování. V průběhu studia přešel z jedné společnosti do druhé, kde v podstatě začínal od začátku. Na chvíli studium přerušil, a o to radostnější bylo, že se vrátil, aby jej dokončil a precizně popsal v disertační práci napoleonskou cestu, tedy od vojáka až k pozici generála.

Daniel Slavík

Hodnocení lektora

Absolvent, který měl během studia náročné období jak v pracovním, tak i osobním životě. Všechno zvládl, a ještě se osobnostně velmi precizoval. Udělal na sobě kus práce.

Jaroslav Stehlík

Hodnocení lektora

Absolvent, který se během studia vypracoval z obchodně-konzultantské role do role pozicované v managementu společnosti. Dnes je klíčovou součástí top-managementu společnosti a řídí změny.

Petr Škarpa

Hodnocení lektora

Člověk s obrovským srdcem, s obrovskou pílí a nasazením, se kterým studoval bakalářský program. Je to člověk, který již po několika setkáních dokázal znásobit své výsledky

Promoce prosinec 2019

Celá promoce probíhala ve velmi přátelském a osobním duchu, zvláště díky lektorům, kteří meli možnost za roky studia absolventy poznat a v tento slavnostní den, kdy naši studenti završili další významnou etapu svého života, pronesli ke každému několik osobních slov, kterými zhodnotili jejich osobní pokrok. 

Kameraman a fotograf byli celý den ve střehu a tento slavnostní a neopakovatelný zážitek navždy zachytili.

Ondřej Balíček ​

Hodnocení lektora

Na univerzitu nastupoval jako součást organizace, která ho svým rozhodnutím do studia vyslala a on měl za úkol stát se díky profesnímu magisterskému studiu kompetentnějším což se mu podařilo nejen v tom odvětví, ze kterého pochází, ale protože je také profesně zapojen do zemědělství, konkrétně do oblasti vinařství, podařilo se mu to aplikovat i tam.

Martin Cesnek

Hodnocení lektora

„Emoce jsou vždy přítomny“ – právě toto motto se stalo tématem jeho práce a provázelo jej to při celém jeho studiu a hodně zapracoval na tom, jak vnímat své emoce i emoce druhých a z jeho práce je patrné, že mu to zásadním způsobem pomohlo v jeho práci a posunout se.

Radomil Deutsch

Hodnocení lektora

„Zákazníky si mohu vybírat“ – to byl důležitý poznatek, ke kterému tento absolvent dospěl, protože ne každého zákazníka stojí za to mít a občas je dobré některé zákazníky, zvláště ty problémové, přenechat konkurenci. V životě obchodníka je toto uvědomění velice důležité, aby věděl, s kým pracovat a s kým ne.

Petra Dočekalová

Hodnocení lektora

„Základem každého cíle, abychom ho mohli dosáhnout, je to, že si jej musíme jasně stanovit.“ Po celou dobu studia byla velmi aktivní, zapojovala se do diskuze a prezentovala své názory a obdivuhodně převedla do praxe svůj vision board.

Zdeněk Klusák

Hodnocení lektora

Velmi aktivně se vydal na svou podnikatelskou dráhu a v průběhu studia magisterského profesního programu na něm odpraktikoval většinu poznatků ze studia a prošel poměrně nelehkým momentem, protože zjistil, že je potřeba se některých svých rolí a podnikatelských aktivit vzdát, aby byl o to úspěšnější.

Jana Marousková

Hodnocení lektora

Své studium začala tak, že byla nominovaná ve firmě, s níž spolupracovala. Následným praktikováním a skvělými výsledky zlepšila svou profesní dráhu a ve svém vlastním podnikání, kde už v průběhu studia, před jeho ukončením, zaznamenala hospodářsky nejlepší a nejvýznamnější rok za posledních 20 let a moc se jí daří.

Jaroslav Pazucha

Hodnocení lektora

Přestože na první pohled tichý, je Jaroslav tím, kdo o věcech vždy přemýšlí do hloubky, nenechává je jen proplout kolem sebe a v tu správnou chvíli dokáže přispět přesně těmi slovy nebo činy, které daná situace potřebuje. Absolvuje nyní jako jeden z nejlepších a já věřím, že své výjimečné výsledky použije v praxi a v oblasti svého rozvoje se, třeba i po nějaké pauze, pustí do dalšího pokračování a využití svého potenciálu.

Miroslav Prokeš

Hodnocení lektora

Přestože byl Mirek na počátku studia a stejně tak na počátku některých úkolů spíše zdráhavý a ostýchavý, vždy se do jejich plnění pustil svědomitě a neutíkal před nimi. To je jedna z opravdu silných lidských stránek, kterých si na něm vážím. A tato vlastnost, pustit se do věcí a dotáhnout je do konce, patří mezi Mirkovy silné stránky nejen ve studiu ale v celém životě. Věřím, že jeho zralý manažerský přístup doplněný právě o tuto odhodlanost bude tím, co ho vždy podrží.

Vladimír Reiff

Hodnocení lektora

Svou studijní dráhu začal jak manažer firmy, která jej do studia nominovala. Už v průběhu studia začal podnikat aktivně sám a dnes je nejen v roli absolventa profesního magisterského studia ale také v roli lektora univerzity, kterou vykonává velmi úspěšně.

Sabina Staňková

Hodnocení lektora

Začínala v roli pracovnice firmy, která ji nominovala a postupně se v průběhu studia propracovávala na referentku personalistiky a dnes je ředitelka personálního oddělení, a kromě toho že se jí zásadním způsobem změnila profesní dráha, tak se i v průběhu studia vdala.

Vilém Suchomel

Hodnocení lektora

Od prvního okamžiku ve skupině působil jako nadšený posluchač a věřím, že tomu tak je v celém jeho životě. Do věcí se pouští s odhodláním a spoustou energie. To se projevuje ve všem, co dělá. Přestože některé prvky studia pro něj byly obtížně aplikovatelné, nezalekl se jich a popral se s nimi s kuráží a odhodláním. Je prakticky orientovaný, a to se projevuje ve všem, co dělá. Ve studiu načerpal velké množství nových poznatků, a tak se mu i nyní, po skončení studia, nabízí spousta prostoru pro aplikaci nových poznatků v praxi.

Tomáš Šárocký

Hodnocení lektora

Přestože na začátku studia Tomášova situace nevypadala vůbec růžově, jeho mezinárodní tým byl tak trochu všude a nikde, nakonec se mu podařilo dát všechny dohromady a přinést do svého uvažování, fungování a aplikace získaných poznatků vskutku přeshraniční přístup a pohled. Jeho uvažování o věcech a ochota sdílet a diskutovat, patří mezi jeho silné stránky a věřím, že ať již se posune na jakoukoliv manažerskou či jinou rovinu, budou tyto vlastnosti tím, co druzí nepochybně ocení.

Hana Šourková

Hodnocení lektora

„Nezáleží na tom, co se děje, ale jak na to reagujeme“ – Z její práce je jasně znát, že si během studia toto uvědomila. I přes náročné věci, které jí studiem provázely, za ně dokázala přijmout odpovědnost a nastavit si vše tak, jak jí to vyhovuje.

Andrea Vaverková

Hodnocení lektora

Andrea na mě z počátku působila spíše jemně až zakřiknutě, ale když jsem v rámci jejích prací viděla, jak se dokáže do věcí opřít, neuhýbat před nimi a neváhá se samostatně, rychle a jistě rozhodovat, bylo mi jasné, že první zdání klame. Ve své práci i studiu to měla podobně. Pouštěla se do věcí po hlavě ale ne nerozvážně a nebála se nikdy stát si za svým názorem. To spolu se získanými poznatky ve studiu jistě přenese i do svého každodenního života a já ji k tomu přeji hodně motivace, inspirace a podpory od vše okolo.

Pavel Vřesňák

Hodnocení lektora

Člověk, který dlouhou dobu fungoval velni úspěšně v mezinárodní korporaci, kde vedl mezinárodní tým pro nadnárodní společnost a velmi úspěšně dokončoval projekty s obrovským obratem a postupně se se rozhodl, že přejde podporovat menší firmu, ve které působí dnes jako ředitel jedné její odštěpné firmy. Zároveň pokračuje ve studiu navazujícího programu.

Simona Žáková

Hodnocení lektora

Do studia byla nominována svou společností a poznatky ze studia dokázala mistrným způsobem zaváděla do praxe. Její disertační práce patří k těm nejlepším.

Ondřej Balíček ​

Hodnocení lektora

Na univerzitu nastupoval jako součást organizace, která ho svým rozhodnutím do studia vyslala a on měl za úkol stát se díky profesnímu magisterskému studiu kompetentnějším což se mu podařilo nejen v tom odvětví, ze kterého pochází, ale protože je také profesně zapojen do zemědělství, konkrétně do oblasti vinařství, podařilo se mu to aplikovat i tam.

Martin Cesnek

Hodnocení lektora

„Emoce jsou vždy přítomny“ – právě toto motto se stalo tématem jeho práce a provázelo jej to při celém jeho studiu a hodně zapracoval na tom, jak vnímat své emoce i emoce druhých a z jeho práce je patrné, že mu to zásadním způsobem pomohlo v jeho práci a posunout se.

Radomil Deutsch

Hodnocení lektora

„Zákazníky si mohu vybírat“ – to byl důležitý poznatek, ke kterému tento absolvent dospěl, protože ne každého zákazníka stojí za to mít a občas je dobré některé zákazníky, zvláště ty problémové, přenechat konkurenci. V životě obchodníka je toto uvědomění velice důležité, aby věděl, s kým pracovat a s kým ne.

Petra Dočekalová

Hodnocení lektora

„Základem každého cíle, abychom ho mohli dosáhnout, je to, že si jej musíme jasně stanovit.“ Po celou dobu studia byla velmi aktivní, zapojovala se do diskuze a prezentovala své názory a obdivuhodně převedla do praxe svůj vision board.

Zdeněk Klusák

Hodnocení lektora

Velmi aktivně se vydal na svou podnikatelskou dráhu a v průběhu studia magisterského profesního programu na něm odpraktikoval většinu poznatků ze studia a prošel poměrně nelehkým momentem, protože zjistil, že je potřeba se některých svých rolí a podnikatelských aktivit vzdát, aby byl o to úspěšnější.

Jana Marousková

Hodnocení lektora

Své studium začala tak, že byla nominovaná ve firmě, s níž spolupracovala. Následným praktikováním a skvělými výsledky zlepšila svou profesní dráhu a ve svém vlastním podnikání, kde už v průběhu studia, před jeho ukončením, zaznamenala hospodářsky nejlepší a nejvýznamnější rok za posledních 20 let a moc se jí daří.

Jaroslav Pazucha

Hodnocení lektora

Přestože na první pohled tichý, je Jaroslav tím, kdo o věcech vždy přemýšlí do hloubky, nenechává je jen proplout kolem sebe a v tu správnou chvíli dokáže přispět přesně těmi slovy nebo činy, které daná situace potřebuje. Absolvuje nyní jako jeden z nejlepších a já věřím, že své výjimečné výsledky použije v praxi a v oblasti svého rozvoje se, třeba i po nějaké pauze, pustí do dalšího pokračování a využití svého potenciálu.

Miroslav Prokeš

Hodnocení lektora

Přestože byl Mirek na počátku studia a stejně tak na počátku některých úkolů spíše zdráhavý a ostýchavý, vždy se do jejich plnění pustil svědomitě a neutíkal před nimi. To je jedna z opravdu silných lidských stránek, kterých si na něm vážím. A tato vlastnost, pustit se do věcí a dotáhnout je do konce, patří mezi Mirkovy silné stránky nejen ve studiu ale v celém životě. Věřím, že jeho zralý manažerský přístup doplněný právě o tuto odhodlanost bude tím, co ho vždy podrží.

Vladimír Reiff

Hodnocení lektora

Svou studijní dráhu začal jak manažer firmy, která jej do studia nominovala. Už v průběhu studia začal podnikat aktivně sám a dnes je nejen v roli absolventa profesního magisterského studia ale také v roli lektora univerzity, kterou vykonává velmi úspěšně.

Sabina Staňková

Hodnocení lektora

Začínala v roli pracovnice firmy, která ji nominovala a postupně se v průběhu studia propracovávala na referentku personalistiky a dnes je ředitelka personálního oddělení, a kromě toho že se jí zásadním způsobem změnila profesní dráha, tak se i v průběhu studia vdala.

Vilém Suchomel

Hodnocení lektora

Od prvního okamžiku ve skupině působil jako nadšený posluchač a věřím, že tomu tak je v celém jeho životě. Do věcí se pouští s odhodláním a spoustou energie. To se projevuje ve všem, co dělá. Přestože některé prvky studia pro něj byly obtížně aplikovatelné, nezalekl se jich a popral se s nimi s kuráží a odhodláním. Je prakticky orientovaný, a to se projevuje ve všem, co dělá. Ve studiu načerpal velké množství nových poznatků, a tak se mu i nyní, po skončení studia, nabízí spousta prostoru pro aplikaci nových poznatků v praxi.

Tomáš Šárocký

Hodnocení lektora

Přestože na začátku studia Tomášova situace nevypadala vůbec růžově, jeho mezinárodní tým byl tak trochu všude a nikde, nakonec se mu podařilo dát všechny dohromady a přinést do svého uvažování, fungování a aplikace získaných poznatků vskutku přeshraniční přístup a pohled. Jeho uvažování o věcech a ochota sdílet a diskutovat, patří mezi jeho silné stránky a věřím, že ať již se posune na jakoukoliv manažerskou či jinou rovinu, budou tyto vlastnosti tím, co druzí nepochybně ocení.

Hana Šourková

Hodnocení lektora

„Nezáleží na tom, co se děje, ale jak na to reagujeme“ – Z její práce je jasně znát, že si během studia toto uvědomila. I přes náročné věci, které jí studiem provázely, za ně dokázala přijmout odpovědnost a nastavit si vše tak, jak jí to vyhovuje.

Andrea Vaverková

Hodnocení lektora

Andrea na mě z počátku působila spíše jemně až zakřiknutě, ale když jsem v rámci jejích prací viděla, jak se dokáže do věcí opřít, neuhýbat před nimi a neváhá se samostatně, rychle a jistě rozhodovat, bylo mi jasné, že první zdání klame. Ve své práci i studiu to měla podobně. Pouštěla se do věcí po hlavě ale ne nerozvážně a nebála se nikdy stát si za svým názorem. To spolu se získanými poznatky ve studiu jistě přenese i do svého každodenního života a já ji k tomu přeji hodně motivace, inspirace a podpory od vše okolo.

Pavel Vřesňák

Hodnocení lektora

Člověk, který dlouhou dobu fungoval velni úspěšně v mezinárodní korporaci, kde vedl mezinárodní tým pro nadnárodní společnost a velmi úspěšně dokončoval projekty s obrovským obratem a postupně se se rozhodl, že přejde podporovat menší firmu, ve které působí dnes jako ředitel jedné její odštěpné firmy. Zároveň pokračuje ve studiu navazujícího programu.

Simona Žáková

Hodnocení lektora

Do studia byla nominována svou společností a poznatky ze studia dokázala mistrným způsobem zaváděla do praxe. Její disertační práce patří k těm nejlepším.

Chcete se s námi poradit?