Absolventi 2017

Gratulujeme vám, jsme na vás všechny opravdu hrdí

Marek Čačka

Hodnocení lektora

Velmi mne překvapil v přístupu ke studiu, věci hned praktikoval a z dílčích prací a poznatků navíc vytvářel příručky pro vzdělávání svých zaměstnanců. Už během studia projevil zájem stát se lektorem a nyní se jím stává. Jeho závěrečná práce ztratila jeden jediný bod ze sta.

Radek Flegl

Hodnocení lektora

Radek Flegl se pustil v rámci svého doktorského studia do poměrně náročného výzkumu, který vedl v mnoha organizacích napříč regiony v ČR. Chtěl bych mu poděkovat za vytrvalou péči, kterou svému studiu věnoval.

Jiří Halousek

Hodnocení lektora

Patří do síně slávy univerzity, prošel studiem s výraznými výsledky a změnami sama sebe i lidí kolem. Poznatky ze studia aplikoval velmi úspěšně nejen pracovně ve firmě ale i v osobním životě. V osobním rozvoji udělal kus pořádné práce a studium se pro něj stalo cestu do dalšího rozvoje.

Michal Holub

Hodnocení lektora

Když začal studovat, působil v mezinárodní firmě zabývající se internetovou bezpečností. Když studium končil psal svoji závěrečnou práci už jako podnikatel. Jeho úspěšné podnikání je vzdálené 11 000 km od ČR. Během studia se posunul v profesní i osobnostní dráze směrem, který si již dlouho přál. Ve své firmě aplikoval poznatky ze studia a měl úspěchy. Nyní je úspěšný ve svém podnikání.

Karel Jařabáč

Hodnocení lektora

V průběhu celého studia si předsevzal splnit velmi obtížný úkol – zahájil výzkum rizikových typů chování na pracovišti, které vedou k nežádoucím výsledkům nebo úrazům. Kromě studijních povinností tak navíc analyzoval, studoval data a nebylo jednoduché vše skloubit a výzkum i studium úspěšně dokončit. On však výzkum dokončil a formoval na jeho základě závěry. Ty také aplikoval ve firmě, jež se touto problematikou zabývá a dále je rozvinul.

Zdeněk Kábrt

Hodnocení lektora

Během doby studia jsem měl pocit, že studium nedokončí. Za tu dobu vystřídal několik pracovních uplatnění a pozic. A nakonec své studium úspěšně absolvoval a napsal o firmě v níž v současnosti působí vynikající dizertační práci, kterou velmi mile překvapil.

Daniel Kettner

Hodnocení lektora

Jsme si osobně velmi blízcí i proto, že jsme spolu dlouho pracovali a troufám si říct, byli jsme dobře sehraní. Pamatuji si, že jsme společně jeli poskytnout konzultaci klientovi v zahraničí a po celkem dlouhé cestě jsme spolu vymysleli nový způsob, jak diagnostikovat ve firmách. Tento člověk mne dokonce zastupoval i ve vysílání ČT při rozhovoru o psychodiagnostice.

Josef Kubovec

Hodnocení lektora

Snažil jsem se, ale nelze shrnout větou to, jak vyniká. Za dobu studia udělal velký kus práce v osobním rozvoji. Ačkoli po většinu doby studia to úspěšně skrýval. Když završoval svojí závěrečnou práci a rozepsal podrobně, jak a co z výuky použil v praxi a jaké byly výsledky, velmi mne tím na konci studia překvapil.

Pavel Minařík

Hodnocení lektora

Tento člověk je skutečná perla. Pracuje na pozici technického ředitele mezinárodní firmy zabývající se internetovou bezpečností. Je to neuvěřitelně chytrý člověk s velkým množstvím zkušeností. Když ostatní studenti dokončovali model Anatomie komunikace, tento aplikoval matematické vzorce na to, jak lze použít komunikaci v mezilidských a profesních vztazích.

Jan Pazdera

Hodnocení lektora

Během studia byl pro mě tento člověk záhadou. Zatímco se všichni ve skupině projevovali otevřeně, on zůstával rezervovaný až odtažitý. Neprojevoval se, i když právě na tom je studiu založeno. Až v dizertační práci psal o tom, jak věci ze studia aplikoval, v čem mu to bylo prospěšné a jak bylo jeho snažení úspěšné. Odhalil tak jak úspěšně si studium vzal k srdci a jak všechny dovednosti uplatnil.

Marie Pešková

Hodnocení lektora

Tato absolventka zážitky a poznatky ze studia úspěšně aplikovala ve svém soukromém osobním životě i v profesním prostředí a vztazích. Její osobní rozvoj byl velkým krokem a ve srovnání s ostatními studenty nadprůměrně velký a silný.

Petr Špringl

Hodnocení lektora

Tohoto absolventa jsem si sám pro sebe shrnul jako „tichá voda břehy mele“. Během doby studia se absolvent příliš neprojevoval. Byl tišší, ale dnes vím, že upřímnějšího a čestnějšího člověka bych mezi lidmi hledal jen velmi těžko. Takoví lidé jako on jsou vzácní.

Michal Šandara

Hodnocení lektora

Do poslední chvíle nad tímto absolventem visel otazník, zda absolvuje či nikoli. Je to proto, že až do poslední chvíle studia skrýval svůj talent. Když jsem četl jeho dizertační práci, nejprve jsem nechtěl věřit tomu, že ji napsal skutečně on. Ale práce se nedá obejít ani opsat. Je to jedinečný životní příběh a díky kvalitě a obsahu jeho práce nakonec úspěšně absolvoval.

Jiří Tobola

Hodnocení lektora

Patří do kategorie těch, ze kterých jsme měl v průběhu studia obrovskou radost. Když jsme se spolu bavili a rozvíjeli studijní témata, projevoval aktivní zájem i mimo dobu povinné výuky. Byl jsem proto mírně rozladěn při čtení jeho závěrečné práce, kde jsem očekával tu neutuchající aktivitu. Bylo by dobré, kdyby ji do práce věnoval. Určitě doporučuji, aby pokračoval a rozvíjel se dál, má na to dobré předpoklady.

Aleš Vrána

Hodnocení lektora

Před několika lety, když jsem ho poznal mne překvapilo, jak jednoznačně ví, co chce dělat za profesi, a proto ji dělá. Má svou profesi jako poslání. Překvapilo mne jeho rozhodné vyjadřování i způsob jakým se rozvíjel. Po celou dobu mne velmi pozitivně překvapoval tím, jak aktivně praktikoval věci z výuky. Své pokroky ve studiu demonstroval i tím, že svoji firmu, kterou sám založil, řídil v posledních měsících z destinace vzdálené 10 000 km mimo Českou republiku a firma navíc stále expanduje a prokazuje nárůst.

Marek Čačka

Hodnocení lektora

Velmi mne překvapil v přístupu ke studiu, věci hned praktikoval a z dílčích prací a poznatků navíc vytvářel příručky pro vzdělávání svých zaměstnanců. Už během studia projevil zájem stát se lektorem a nyní se jím stává. Jeho závěrečná práce ztratila jeden jediný bod ze sta.

Radek Flegl

Hodnocení lektora

Radek Flegl se pustil v rámci svého doktorského studia do poměrně náročného výzkumu, který vedl v mnoha organizacích napříč regiony v ČR. Chtěl bych mu poděkovat za vytrvalou péči, kterou svému studiu věnoval.

Jiří Halousek

Hodnocení lektora

Patří do síně slávy univerzity, prošel studiem s výraznými výsledky a změnami sama sebe i lidí kolem. Poznatky ze studia aplikoval velmi úspěšně nejen pracovně ve firmě ale i v osobním životě. V osobním rozvoji udělal kus pořádné práce a studium se pro něj stalo cestu do dalšího rozvoje.

Michal Holub

Hodnocení lektora

Když začal studovat, působil v mezinárodní firmě zabývající se internetovou bezpečností. Když studium končil psal svoji závěrečnou práci už jako podnikatel. Jeho úspěšné podnikání je vzdálené 11 000 km od ČR. Během studia se posunul v profesní i osobnostní dráze směrem, který si již dlouho přál. Ve své firmě aplikoval poznatky ze studia a měl úspěchy. Nyní je úspěšný ve svém podnikání.

Karel Jařabáč

Hodnocení lektora

V průběhu celého studia si předsevzal splnit velmi obtížný úkol – zahájil výzkum rizikových typů chování na pracovišti, které vedou k nežádoucím výsledkům nebo úrazům. Kromě studijních povinností tak navíc analyzoval, studoval data a nebylo jednoduché vše skloubit a výzkum i studium úspěšně dokončit. On však výzkum dokončil a formoval na jeho základě závěry. Ty také aplikoval ve firmě, jež se touto problematikou zabývá a dále je rozvinul.

Zdeněk Kábrt

Hodnocení lektora

Během doby studia jsem měl pocit, že studium nedokončí. Za tu dobu vystřídal několik pracovních uplatnění a pozic. A nakonec své studium úspěšně absolvoval a napsal o firmě v níž v současnosti působí vynikající dizertační práci, kterou velmi mile překvapil.

Daniel Kettner

Hodnocení lektora

Jsme si osobně velmi blízcí i proto, že jsme spolu dlouho pracovali a troufám si říct, byli jsme dobře sehraní. Pamatuji si, že jsme společně jeli poskytnout konzultaci klientovi v zahraničí a po celkem dlouhé cestě jsme spolu vymysleli nový způsob, jak diagnostikovat ve firmách. Tento člověk mne dokonce zastupoval i ve vysílání ČT při rozhovoru o psychodiagnostice.

Josef Kubovec

Hodnocení lektora

Snažil jsem se, ale nelze shrnout větou to, jak vyniká. Za dobu studia udělal velký kus práce v osobním rozvoji. Ačkoli po většinu doby studia to úspěšně skrýval. Když završoval svojí závěrečnou práci a rozepsal podrobně, jak a co z výuky použil v praxi a jaké byly výsledky, velmi mne tím na konci studia překvapil.

Pavel Minařík

Hodnocení lektora

Tento člověk je skutečná perla. Pracuje na pozici technického ředitele mezinárodní firmy zabývající se internetovou bezpečností. Je to neuvěřitelně chytrý člověk s velkým množstvím zkušeností. Když ostatní studenti dokončovali model Anatomie komunikace, tento aplikoval matematické vzorce na to, jak lze použít komunikaci v mezilidských a profesních vztazích.

Jan Pazdera

Hodnocení lektora

Během studia byl pro mě tento člověk záhadou. Zatímco se všichni ve skupině projevovali otevřeně, on zůstával rezervovaný až odtažitý. Neprojevoval se, i když právě na tom je studiu založeno. Až v dizertační práci psal o tom, jak věci ze studia aplikoval, v čem mu to bylo prospěšné a jak bylo jeho snažení úspěšné. Odhalil tak jak úspěšně si studium vzal k srdci a jak všechny dovednosti uplatnil.

Marie Pešková

Hodnocení lektora

Tato absolventka zážitky a poznatky ze studia úspěšně aplikovala ve svém soukromém osobním životě i v profesním prostředí a vztazích. Její osobní rozvoj byl velkým krokem a ve srovnání s ostatními studenty nadprůměrně velký a silný.

Michal Šandara

Hodnocení lektora

Do poslední chvíle nad tímto absolventem visel otazník, zda absolvuje či nikoli. Je to proto, že až do poslední chvíle studia skrýval svůj talent. Když jsem četl jeho dizertační práci, nejprve jsem nechtěl věřit tomu, že ji napsal skutečně on. Ale práce se nedá obejít ani opsat. Je to jedinečný životní příběh a díky kvalitě a obsahu jeho práce nakonec úspěšně absolvoval.

Petr Špringl

Hodnocení lektora

Tohoto absolventa jsem si sám pro sebe shrnul jako „tichá voda břehy mele“. Během doby studia se absolvent příliš neprojevoval. Byl tišší, ale dnes vím, že upřímnějšího a čestnějšího člověka bych mezi lidmi hledal jen velmi těžko. Takoví lidé jako on jsou vzácní.

Jiří Tobola

Hodnocení lektora

Patří do kategorie těch, ze kterých jsme měl v průběhu studia obrovskou radost. Když jsme se spolu bavili a rozvíjeli studijní témata, projevoval aktivní zájem i mimo dobu povinné výuky. Byl jsem proto mírně rozladěn při čtení jeho závěrečné práce, kde jsem očekával tu neutuchající aktivitu. Bylo by dobré, kdyby ji do práce věnoval. Určitě doporučuji, aby pokračoval a rozvíjel se dál, má na to dobré předpoklady.

Aleš Vrána

Hodnocení lektora

Před několika lety, když jsem ho poznal mne překvapilo, jak jednoznačně ví, co chce dělat za profesi, a proto ji dělá. Má svou profesi jako poslání. Překvapilo mne jeho rozhodné vyjadřování i způsob jakým se rozvíjel. Po celou dobu mne velmi pozitivně překvapoval tím, jak aktivně praktikoval věci z výuky. Své pokroky ve studiu demonstroval i tím, že svoji firmu, kterou sám založil, řídil v posledních měsících z destinace vzdálené 10 000 km mimo Českou republiku a firma navíc stále expanduje a prokazuje nárůst.

Chcete se s námi poradit?